Cesiunea părților sociale dintr-un SRL către asociați din cadrul societății

Reglementare legală: art. 202 – 204 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale actualizată Procedura necesară pentru cesionarea părților sociale dintr-un SRL către asociați existenți este relativ simplă și presupune întocmirea unui dosar cu o serie de înscrisuri ce se depun la Registrul Comerțului. Actele necesare: 1. Cererea de înregistrare (formular tip eliberat de Registrul […]