Exercitarea autorității părintești exclusiv de către unul dintre părinți

Regula în materia exercitării autorității părintești: Cu titlu de regulă, Codul civil reglementează faptul că părinții exercită împreună și în mod egal autoritatea părintească, indiferent dacă aceștia sunt căsătoriți sau separați. În acest sens, toate deciziile referitor la creșterea, educarea, întreținerea, îndrumarea, religia, sănătatea, activitățile din timpul liber, alimentație, concedii etc. trebuie luate împreună de […]