Soluționarea dosarelor pe Legea 10/2001

Reglementare legală: art. 33 și art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Persoanele care au formulat cereri de restituire a imobilelor naționalizate în baza Legii nr. 10/2001 aveau dreptul să le fie […]

Imposibilitatea cenzurării de către ANRP sau Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor a calității de persoane îndreptățite și/sau a întinderii dreptului de proprietate stabilit prin hotărâre judecătorească

Prin Decizia nr. 686/2014 a Curții Constituționale s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispoziţiile art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5) şi (8) din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică deciziilor/dispoziţiilor entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor, emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti […]

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Reglementarea legală: art. 1026 – 1033 Cod Procedură Civilă Domeniul de aplicare: creanțe certe, lichide și exigibile ce nu depășesc suma de 10.000 lei, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii. Prezenta procedură nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă; NU se aplică nici cererilor referitoare […]

Ordonanța de plată

Ai o creanță de recuperat? Procedura ordonanței de plată te poate ajuta. Reglementarea legală: art. 1013 – 1025 Cod Procedură Civilă Domeniul de aplicare: creanțe certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil (inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă) […]