AVOCAT versus CASS

Premise: Am încheiat contract de asigurare de sănătate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Cluj, sens în care am contribuit cu 0,85% din veniturile realizate. Ulterior, am intrat în concediu de maternitate și am depus cerere privind acordarea indemnizației de maternitate. CASS Cluj a înțeles în temeiul prevederilor art. 1 alin. 2 lit. d) […]

Anularea certificatului de încadrare în grad de handicap și acordarea de daune materiale și morale

Starea de fapt: Persoană încadrată în grad de handicap „grav” căreia din 2011 i s-a acordat și „asistent personal”, mai exact i s-a alocat o sumă de bani reprezentând contravaloarea beneficiului „asistentului personal”. Persoana suferă de Nefropatie cu IgA și insuficiență renală cronică, motiv pentru care de 3 ori pe săptămână trebuie să facă hemodializă. […]

Schimbarea numelui pe cale administrativă

Reglementare legală: O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ■ Motivele considerate temeinice pentru schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și/sau a prenumelui (art. 4 alin. 2 din OG nr. 41/2003): a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în […]

Model cerere restituire taxe auto

Urmare a adoptării OUG nr. 52/2017, s-a aprobat și Ordinul comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice nr. 1144/1672/2017 prin care s-a stabilit modelul cererii pentru restituirea taxelor auto. Modelul se găsește aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OMFP_1672_2017.pdf Veți anexa la cerere copii după: – chitanța prin care ați plătit taxa – certificatul de înmatriculare – cartea […]

Restituire taxe de poluare și timbru de mediu

Reglementare legală: OUG nr. 52/2017 Taxele supuse restituirii: ▪ taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, ▪ taxa pe poluare pentru autovehicule, ▪ taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și ▪ timbrul de mediu pentru autovehicule. Se restituie și dobânda aferentă taxelor, cuprinsă între data perceperii și data restituirii; Nivelul dobânzii este cel prevăzut […]

Timbru de mediu – procedura de recuperare

I. ACTELE NECESARE – CI – proprietar mașină / certificat de înmatriculare firmă – certificat de înmatriculare autoturism – cartea de identitate a autovehiculului – chitanța prin care s-a plătit timbrul de mediu – decizia de impunere emisă de finanțe (prin care s-a stabilit cuantumul timbrului de mediu) – contractul de vânzare cumpărare + traducerea efectuată […]