Modificarea Consiliului Director al unei asociații

Reglementarea legală: art. 33 , art. 8-12 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații  Procedura de urmat: Convocarea membrilor asociației pentru întrunirea la Adunarea Generală. Convocarea trebuie făcută cu respectarea termenului prevăzut în actul constitutiv sau statut. Convocatorul adunării generale se depune într-un exemplar original și 2 copii. Întocmirea procesului verbal, cu […]