Ultima șansă de a primi despăgubiri pentru persoanele cu dosare la ANRP

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 10/2001 persoanele cărora li s-au naționalizat imobilele în perioada comunistă (sau succesorii acestora) aveau posibilitatea de a depune notificări în vederea restituirii. În situația în care restituirea în natură nu era posibilă, entitățile învestite de lege cu soluționarea notificărilor emiteau decizii prin care s-a propus acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent. […]

Imposibilitatea cenzurării de către ANRP sau Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor a calității de persoane îndreptățite și/sau a întinderii dreptului de proprietate stabilit prin hotărâre judecătorească

Prin Decizia nr. 686/2014 a Curții Constituționale s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispoziţiile art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5) şi (8) din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică deciziilor/dispoziţiilor entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor, emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti […]