Exercitarea autorității părintești exclusiv de către unul dintre părinți

Regula în materia exercitării autorității părintești: Cu titlu de regulă, Codul civil reglementează faptul că părinții exercită împreună și în mod egal autoritatea părintească, indiferent dacă aceștia sunt căsătoriți sau separați. În acest sens, toate deciziile referitor la creșterea, educarea, întreținerea, îndrumarea, religia, sănătatea, activitățile din timpul liber, alimentație, concedii etc. trebuie luate împreună de […]

Ultima șansă de a primi despăgubiri pentru persoanele cu dosare la ANRP

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 10/2001 persoanele cărora li s-au naționalizat imobilele în perioada comunistă (sau succesorii acestora) aveau posibilitatea de a depune notificări în vederea restituirii. În situația în care restituirea în natură nu era posibilă, entitățile învestite de lege cu soluționarea notificărilor emiteau decizii prin care s-a propus acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent. […]

AVOCAT versus CASS

Premise: Am încheiat contract de asigurare de sănătate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Cluj, sens în care am contribuit cu 0,85% din veniturile realizate. Ulterior, am intrat în concediu de maternitate și am depus cerere privind acordarea indemnizației de maternitate. CASS Cluj a înțeles în temeiul prevederilor art. 1 alin. 2 lit. d) […]

Audierea ca martor a soției contravenientului

Una din apărările stereotipe folosită de IPJ în întâmpinările depuse la dosarele contravenționale este următoarea: se opun unei eventuale solicitări de administrare a probei cu martori cu vreuna dintre persoanele prevăzute de art. 315 alin. 1 Cod procedură civile, care potrivit dispozițiilor legale invocate, nu pot fi audiați ca martori. Apreciez că această opunere generală […]

Anularea certificatului de încadrare în grad de handicap și acordarea de daune materiale și morale

Starea de fapt: Persoană încadrată în grad de handicap „grav” căreia din 2011 i s-a acordat și „asistent personal”, mai exact i s-a alocat o sumă de bani reprezentând contravaloarea beneficiului „asistentului personal”. Persoana suferă de Nefropatie cu IgA și insuficiență renală cronică, motiv pentru care de 3 ori pe săptămână trebuie să facă hemodializă. […]

Ce se întâmplă dacă apelezi la serviciile unui avocat în negocierea cu asigurătorul RCA pentru acordarea unor despăgubiri?

Răspunsul este simplu: valoarea despăgubirilor propuse de asigurător crește considerabil. Recent m-am confruntat cu un dosar privind acordarea de despăgubiri ca urmare a unui accident rutier. Concret, clientul meu și-a găsit mașina lovită în parcare de un conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice. Pentru acoperirea daunelor materiale produse la mașină a formulat cererea la […]

Cesiunea părților sociale dintr-un SRL către asociați din cadrul societății

Reglementare legală: art. 202 – 204 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale actualizată Procedura necesară pentru cesionarea părților sociale dintr-un SRL către asociați existenți este relativ simplă și presupune întocmirea unui dosar cu o serie de înscrisuri ce se depun la Registrul Comerțului. Actele necesare: 1. Cererea de înregistrare (formular tip eliberat de Registrul […]

Schimbarea numelui pe cale administrativă

Reglementare legală: O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ■ Motivele considerate temeinice pentru schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și/sau a prenumelui (art. 4 alin. 2 din OG nr. 41/2003): a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în […]

Soluționarea dosarelor pe Legea 10/2001

Reglementare legală: art. 33 și art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Persoanele care au formulat cereri de restituire a imobilelor naționalizate în baza Legii nr. 10/2001 aveau dreptul să le fie […]

Model cerere restituire taxe auto

Urmare a adoptării OUG nr. 52/2017, s-a aprobat și Ordinul comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice nr. 1144/1672/2017 prin care s-a stabilit modelul cererii pentru restituirea taxelor auto. Modelul se găsește aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OMFP_1672_2017.pdf Veți anexa la cerere copii după: – chitanța prin care ați plătit taxa – certificatul de înmatriculare – cartea […]