Schimbarea numelui pe cale administrativă

Reglementare legală: O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ■ Motivele considerate temeinice pentru schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și/sau a prenumelui (art. 4 alin. 2 din OG nr. 41/2003): a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în […]

Soluționarea dosarelor pe Legea 10/2001

Reglementare legală: art. 33 și art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Persoanele care au formulat cereri de restituire a imobilelor naționalizate în baza Legii nr. 10/2001 aveau dreptul să le fie […]

Model cerere restituire taxe auto

Urmare a adoptării OUG nr. 52/2017, s-a aprobat și Ordinul comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice nr. 1144/1672/2017 prin care s-a stabilit modelul cererii pentru restituirea taxelor auto. Modelul se găsește aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OMFP_1672_2017.pdf Veți anexa la cerere copii după: – chitanța prin care ați plătit taxa – certificatul de înmatriculare – cartea […]