Imposibilitatea cenzurării de către ANRP sau Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor a calității de persoane îndreptățite și/sau a întinderii dreptului de proprietate stabilit prin hotărâre judecătorească

Prin Decizia nr. 686/2014 a Curții Constituționale s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispoziţiile art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5) şi (8) din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică deciziilor/dispoziţiilor entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor, emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti […]

Acordarea despăgubirilor în baza poliței RCA

I. Reglementarea legală: Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie  II. Procedura de urmat: Persoana prejudiciată, direct sau prin mandatari, formulează cererea de despăgubire către asigurătorul RCA sau către propriul asigurător RCA (în cazul decontării directe) în cazul producerii unui risc acoperit prin […]

Decontarea directă RCA

Ce înseamnă „decontarea directă”? Dispozițiile Legii nr. 132/2017 (privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie), reglementează noțiune de „decontare directă” ca fiind „serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asigurați, care se ofertează obligatoriu de către asigurator, iar achiziția acestuia […]

Restituire taxe de poluare și timbru de mediu

Reglementare legală: OUG nr. 52/2017 Taxele supuse restituirii: ▪ taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, ▪ taxa pe poluare pentru autovehicule, ▪ taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și ▪ timbrul de mediu pentru autovehicule. Se restituie și dobânda aferentă taxelor, cuprinsă între data perceperii și data restituirii; Nivelul dobânzii este cel prevăzut […]

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Reglementarea legală: art. 1026 – 1033 Cod Procedură Civilă Domeniul de aplicare: creanțe certe, lichide și exigibile ce nu depășesc suma de 10.000 lei, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii. Prezenta procedură nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă; NU se aplică nici cererilor referitoare […]

Ordonanța de plată

Ai o creanță de recuperat? Procedura ordonanței de plată te poate ajuta. Reglementarea legală: art. 1013 – 1025 Cod Procedură Civilă Domeniul de aplicare: creanțe certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil (inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă) […]