Modificarea Consiliului Director al unei asociații

Reglementarea legală: art. 33 , art. 8-12 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații  Procedura de urmat: Convocarea membrilor asociației pentru întrunirea la Adunarea Generală. Convocarea trebuie făcută cu respectarea termenului prevăzut în actul constitutiv sau statut. Convocatorul adunării generale se depune într-un exemplar original și 2 copii. Întocmirea procesului verbal, cu […]

Timbru de mediu – procedura de recuperare

I. ACTELE NECESARE – CI – proprietar mașină / certificat de înmatriculare firmă – certificat de înmatriculare autoturism – cartea de identitate a autovehiculului – chitanța prin care s-a plătit timbrul de mediu – decizia de impunere emisă de finanțe (prin care s-a stabilit cuantumul timbrului de mediu) – contractul de vânzare cumpărare + traducerea efectuată […]

ÎCCJ – Pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic

Prin Decizia nr. 23 din 03.04.2017, în dosar nr. 3993/1/2016, ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a admis sesizarea Tribunalului Alba – Secţia I civilă, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi a stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.279 alin. (3) teza întâi şi art. 1.669 alin. (1) din […]